Etiquetes de la cerca -
Cercar - Content
Etiquetes de la cerca -
Cercar - Content
Iniciar Sessió
Registre


Equip de futbol
Compreu Puma.com

Soccer Crossing trepants

Soccer Crossing trepants i exercicis d'encreuament per entrenar tot tipus de creus en el futbol. Creuant Indicacions clau

subcategories

Soccer Crossing trepants 12-15yrs

Trepants de pas intermedis i exercicis. Continuar desenvolupant els fonaments de les tècniques d'encreuament de futbol i els diferents tipus de servei en les pràctiques d'habilitat oposats i simulacres. La incorporació de petits jocs en espai i creuant sota pressió.

Circuits tècnics d'encreuament i acabat - Nivell 3

Crossing i pràctiques d'habilitats d'acabat i exercicis que incorporen exercicis d'habilitat addicionals amb la tècnica d'encreuament en un format de circuit.

Soccer Crossing trepants 15-Adlt

Creuant exercicis de futbol i exercicis per a jugadors avançats d'entrenament i adults. En general en petits jocs en espai oposades i amb les condicions imposades a les pràctiques d'habilitats i exercicis.