Cerca - Etiquetes
Cerca - contingut
Equip de futbol
Cerca - Etiquetes
Cerca - contingut
Iniciar Sessió
Registre


Compra Puma.com

Controlar i rebre exercicis de futbol i exercicis per a sessions d'entrenador de futbol en què el tema és el control, rebent el tacte.  Controlar i rebre punts clau d’entrenament

Control de futbol i recepció de 12-15 anys

Control intermedi de dificultats i recepció i control de simulacres de futbol. Aquestes sessions se centren a desenvolupar el jugador en situacions més pressionades on el seu control i domini de la pilota s’ha de combinar amb la presa de decisions.