Cerca - Etiquetes
Cerca - contingut
Equip de futbol
Cerca - Etiquetes
Cerca - contingut
Iniciar Sessió
Registre


Compra Puma.com

Sistemes de futbol (fase d'atac)

Sistemes de Futbol (Tika Taka) Atacar Fase

En aquest vídeo es proporciona una anàlisi sobre la fase d'atac de l'estil de joc anomenat "Tika-Taka" (també conegut com Possession Football o Systems Football).

Tika-Taka (Sistemes de Futbol) - Atacar la Fase