Cerca - Etiquetes
Cerca - contingut
Equip de futbol
Cerca - Etiquetes
Cerca - contingut
Iniciar Sessió
Registre


Compra Puma.com

Exercicis de tàctica de futbol

Les tàctiques de futbol que fan servir els millors equips de futbol han esdevingut cada vegada més complexes. Els exercicis tàctics s’utilitzen en sessions d’entrenament per desenvolupar una comprensió de les tàctiques que s’utilitzaran en els jocs. Avui en dia, les debilitats individuals de l’oposició s’investiguen per endavant i s’exploten mitjançant l’estratègia futbolística. Els jugadors s’han d’especialitzar en una posició particular que comencen a aprendre des de ben petit. Se suposa que un entrenador de futbol equilibra els jugadors del seu propi equip de futbol segons els seus atributs, tot tenint en compte els punts forts i febles de l'enemic.

Definició d'Estratègia
L'estratègia és un "pla de joc" basat en els punts forts i febles dels seus propis equips, el comportament esperat dels oponents, les condicions externes (p. Ex. Camp, temps, etc.) i les regles del joc. L’estratègia té en compte els comportaments i accions esperats dels nostres oponents.

Definició de tàctiques
Les tàctiques són les accions específiques en què poden dur a terme individus, grups components o tot l’equip. La tàctica es refereix a accions específiques que permeten la realització de l’estratègia.